Home

Copyright. All Rights Reserved

MOMENTEEL BELANGRIJK

 

U zult het ongetwijfeld ook merken; de wereld lijkt steeds verder af te dwalen van dat wat normaal is.

Alles wat vreemd is moet als normaal doorgaan en alles wat normaal is wordt vreemd...

Hoe langer het mensdom bestaat, hoe minder men van godsdienst wil weten... Waarom? Ik denk dat ik het weet...

Het beest uit Openbaring

 

'En wie rekent kent het getal, want het is een getal eens mensen, namelijk zeshonderdzesenzestig'

 

Hebreeuwse W=6

Dood aan christenen...

 

Het einde der tijden laat een steeds sterker wordende afgunst zien ten opzichte van de christenen.

 

Waarom juist zij?

CHRISTELIJKE KWESTIES

Hoe moeten we staan tegenover homoseksualiteit, abortus of euthanasie? De Bijbel heeft hier een duidelijk antwoord op. Let op! Veel mensen die zich christelijk noemen wijken momenteel af van de werkelijke waarheid! Dat is helaas een smet voor het christendom. Hier wordt een eerlijke en onderbouwde weergave gegeven van wat de Bijbelse lijn en leer is wat betreft deze kwesties.

 

 

 

Seksualiteit en huwelijk

Hoort seksualitieit binnen het huwelijk plaats of daarbuiten? Wat zegt de Bijbel daarover?

 

CHRISTELIJKE FEITEN

Om de werkelijke christelijke religie te begrijpen moet men wel weten waar men het over heeft en wat men bedoelt. Er is namelijk zoveel verschil van mening en men scheert tegenwoordig zoveel over één kam; we moeten terug naar de bron!

 

 

'En zie, Ik ben met ulieden'

Zie Hem daar staan. Wetend dat Hij zo een aantal mensen gaat verlaten. Afscheid nemen.

Waar komt gelooof vandaan?

 

Het is toch vreemd dat er mensen in God geloven? Waar komt dit eigenlijk vandaan?

 

Lees het hier!

HET VALE PAARD

 

'En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood; en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard, en met honger, en met den dood, en door de wilde beesten der aarde' (Openbaring 6:8, Statenvertaling)

 

U KENT TOCH DE ROERING IN CAIRO OVER HET FILMPJE WAAROP EEN VAAL PAARD IS TE ZIEN MIDDEN IN DE CHAOS?

Nederland gaat ten onder bekeer u want anders is de toekomst zeer donker!

 

Algemene zondagsopenstelling, acceptatie van homoseksualiteit, afschaffen van de blasfemiewet, algemene emancipatie, acceptatie van bigamie (second love), acceptatie van transgenders, etc. etc. etc. Allerlei zaken die vanuit God gezien niet worden geaccepteerd en niet langdurig worden getollereerd.

 

Wij, Nederlanders moeten, hoe moeilijk het ook is, terugkeren naar waar we vandaan komen. Dat betekent terug naar de kerk, terug naar God! Mogelijk leest u dit met stijgende verontwaardiging en denkt bij uzelf: hoe durft de schrijver dit op te schrijven, maar ik wil u wijzen op het gegeven dat u als lezer in dit geval moet bedenken dat er sprake dient te zijn van stijgende verontwaardiging bij de christelijke kerk en zeker bij God. Wij, nederland, hebben de oude paden van het christelijke geloof verlaten.

 

De straf die gaat volgen op de zonden van het nederlandse volk is groot. God zal Zijn toorn binnen niet al te lange tijd over Nederland doen komen. Dan zullen de mensen roepen om God maar Hij zal niet horen. Dan zal Nederland, en verder geheel de wereld, weten dat er een God is en dat Hij de God van Israel is. 'God laat niet met Zich spotten!'

DEZE WERELD GAAT VOORBIJ...

De vervulling van het Johannes evangelie

Wat moet ik DOEN?

 

''(...) indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden.

Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid.

Want de Schrift zegt: Een iegelijk, die in Hem gelooft, die zal niet beschaamd worden.''

 

Romeinen 10:9-11

JEZUS CHRISTUS DE ZOON VAN GOD

 

Redder van de wereld! Redder van jouw wereld! Liefdevolle God.

 

Waarom nu eigenlijk een Christus? Waarom nu eigenlijk een Zoon van God?

 

Lees hier verder en krijg inzicht in de waarheid, rijkdom en liefde van JEZUS CHRISTUS 'YESHUA'

MELD U AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

 

Ieder jaar versturen wij enkele nieuwsbrieven met geschreven stukken en andere informatie. Indien u op de hoogte wilt worden gehouden kunt u hieronder uw mailadres invullen.

 

GELOVIGE

'En die gelooft zal hebben en gedoopt zal zijn...'

 

Weet u zeker dat u een waar gelovige bent? Kan het zijn dat u zich vergist? Het is een vergissing die voor altijd kan zijn. Voor eeuwig! 'onderzoek uzelf nauw of u in het geloof zijt'

Uw toekomst!

 

Of u het nu gelooft of niet; uw toekomst komt en in deze toekomst is de dood een zeker ding! Hoe vaak denkt u daaraan?

 

Weet u dat sterven God ontmoeten betekent? Kunt u dat?

 

Bereid uw huis want u gaat sterven!