Donderdag 8 maart

Copyright. All Rights Reserved

''En een ander zeide; ik heb vijf juk ossen gekocht, en ik ga heen om die te beproeven; ik bid u, houd mij voor verontschuldigd.'' (Lukas 14:19)

Houd mij voor verontschuldigd. Herkent u dat bij uzelf? Ik wel bij mijzelf. Wat kunnen we een besef hebben dat het niet klopt wat we doen. Onze bezigheden kunnen zo in beslag genomen worden met dingen die wij op dat moment belangrijk achten en dan zoeken wij een smoes. Eigenlijk zeggen we: 'Sorry, ik wil wel dat u denkt dat ik wil komen maar ik kom niet en waag het niet om te zeggen dat ik niet goed bezig ben. Houd mij voor verontschuldigd!'

Kunt u het zich voorstellen? Een groot geluid en donkere wolken. Waar u kijkt om u heen beweegt de aarde. De Heere komt terug! Dan zullen de bergen zich verplaatsen en de aarde zal bewegen! En u, die net bezig was met datgene wat u belangrijk vindt kijkt omhoog, om u heen en u schrikt! De schrikt slaat u werkelijk om het hart! God komt terug!!!

 

Daar staat u! Mogelijk in paniek. De woorden komen terug in uw gedachten: houd mij voor verontschuldigd. U kijkt om naar het werk en krijgt het dan door; de verkeerde keus gemaakt!

 

Vrienden, doe die domme keus niet! Keer u tot God voordat Hij zich tegen u keert. Hij komt nu nog door Zijn predikanten en Zijn Woord. Morgen kan het te laat zijn. Dan zal de hele kudde Gods tegen de zondaren opstaan en raad houden! Zijn raad zal bestaan!

 

Ik dwing u in te komen tot de bruiloft van het Lam! Nu, kom! Ga naar binnen; verlaat uw plaats in deze wereld! Anders komt het hier op neer wat er anders voor u staat te gebeuren:

 

'Want ik zeg ulieden, dat niemand van die mannen, die genood waren, mijn avondmaal smaken zal!'' (Lukas 14:24)'

 

 

'

GELOVIGE

'En die gelooft zal hebben en gedoopt zal zijn...'

 

Weet u zeker dat u een waar gelovige bent? Kan het zijn dat u zich vergist? Het is een vergissing die voor altijd kan zijn. Voor eeuwig! 'onderzoek uzelf nauw of u in het geloof zijt'

Uw toekomst!

 

Of u het nu gelooft of niet; uw toekomst komt en in deze toekomst is de dood een zeker ding! Hoe vaak denkt u daaraan?

 

Weet u dat sterven God ontmoeten betekent? Kunt u dat?

 

Bereid uw huis want u gaat sterven!