Dinsdag 6 maart 2018

Copyright. All Rights Reserved

''En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis''

Hebt u al gelooft? Of vindt u dat niet een relevante vraag? Deze tekst wordt vaak gebruikt door veel christenen om aan te geven wat men moet doet om te kunnen zeggen dat men bekeerd is. 'Er staat: geloof en je zult zalig worden dus' voeren dergelijke mensen vaak aan om te beweren dat het daarmee gezegd is. Toch is dat niet helemaal eerlijk. Er is hier namelijk sprake in deze situatie van niet volledige informatie...

We moeten acht slaan op de situatie die zich afspreeltvoordat Paulus en Silas dit zeiden. Er was namelijk net een bangmakende situatie ontstaan. Een trotse Romeinse gevangenisbewaarder(stokbewaarder omdat men gevangenen in stokken vastzette) had de dood in de ogen gezien. Hij heeft mogelijk Paulus en Silas behandeld zoals andere gevangenen. Dat ging er toentertijd niet zachtzinnig aan toe. Diezelfde mannen hadden nu de macht gehad om tijdens het openbreken van alle sloten toch alle gevangenen te laten zitten. ''Doe uzelf geen kwaad want wij zijn allen hier'' (Hand. 16:28b). De man wilde zichzelf vermoorden en nu blijkt dat er geen reden toe is. Daar staan zijn gevangenen; ze doen vriendelijk tegen hem! Hij laat de situatie op zich inwerken en bemerkt; dit is zeer, zeer opmerkelijk! Dit is onnmogelijk! ''En als hij licht geeist had, sprong hij in en werd zeer bevende en viel voor Paulus en Silas neder aan de voeten.'

 

Toen riep hij het uit: 'Lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig worde?'

 

Toen kwam het antwoord die u als titel van dit stukje leest.

 

Ik weet niet hoe het u verging toen u deze tekst onder ogen kreeg. Was u in paniek? Zag u uw ondergang in de ogen? Was u ook angstig en vol verbijstering en wist u ook niet wat u moest doen om zalig te worden? Was het voor u een zeer dringende noodzaak?

 

of was het voor u een gewoonte? Een beredeneerde noodzaak omdat je toch zalig moet worden wil men niet voor eeuwig verloren gaan...

 

In dit eerste geval zeg ik u: 'Geloof in de Heere Jezus en u zult zalig worden'

 

In het laatste geval zeg ik u: 'Haast u om uw levens wil. Doe je best om de olie te krijgen in je oliekruik! Want de Bruidegom komt en Hij vertoeft niet. En niemand die wederomgeboren is zal het Koninkrijk Gods zien. Maar indien er geen indringende bekering volgt zult u beginnen buiten te staan!' Het is God die u dit zegt!

 

 

 

 

'

GELOVIGE

'En die gelooft zal hebben en gedoopt zal zijn...'

 

Weet u zeker dat u een waar gelovige bent? Kan het zijn dat u zich vergist? Het is een vergissing die voor altijd kan zijn. Voor eeuwig! 'onderzoek uzelf nauw of u in het geloof zijt'

Uw toekomst!

 

Of u het nu gelooft of niet; uw toekomst komt en in deze toekomst is de dood een zeker ding! Hoe vaak denkt u daaraan?

 

Weet u dat sterven God ontmoeten betekent? Kunt u dat?

 

Bereid uw huis want u gaat sterven!