Woensdag 7 maart 2018

Copyright. All Rights Reserved

''Doch ik ben ellendig en nooddruftig ; o God, haast u tot mij,Gij zijt mijn Hulp en mijn Bevrijder; HEERE, vertoef niet.''(Psalm 70)

Wat een roep, een schreeuw om hulp! 'Haast u!' Misschien bent u het die dit herkent. Misschien bent u het die in stilte of met uw stem deze woorden schreeuwt of wilt schreeuwen naar de hemel! 'O God!'' Misschien bent u in diepe diepten gezonken en weet niet meer hoe u er mee om moet gaan.

De redding is nabij want de Redder is nabij! U weet, zoals alle mensen dit kunnen weten, dat God bestaat. Hij alles weet. En een echte bidder niet beschaamd wil laten uitkomen. Bid en schreeuw tot Hem! Schreeuw Hem niet uit maar roep en kom tot Hem zoals Hij is. 'En Zijn Naam is wonderlijk, Raad, sterkte God, Vader der eeuwigheid; Vredevorst''

 

Hij wil strijden, Hij wil Raad geven, Hij wil wonderen verrichten want hij is een sterke God, ja Hij is de sterkte Gods. Hij is God maar ook Vader en dat in eeuwigheid. Het einde van Hem is vrede. Hij is Vrede, als Koning wil Hij vrede; Vredevorst.

 

'U moet wel weten dat wanneer u in omstandigheden bent gekomen die niet prettig zijn, dit ook een reden heeft. De redenen kunnen divers zijn. U kunt zelf de verkeerde weg gegaan zijn, u kunt in zonden leven maar het kan ook iets anders zijn. Bijvoorbeeld dat u God niet op de eerste plaats stelt of denkt een Godgeweid leven te leven maar dat dit in Gods ogen niet waar is. Bid en vraag naar de oorzaak! En besef; de Heere heeft mensen op het oog. Tegenspoed kan soms ook een zegen zijn!

 

De schrijver van deze psalm heeft het na het schrijven ondervonden. In psalm 145 looft hij God met geheel zijn hart. Hij was niet beschaamd uitgekomen. Weet, roep en zoek geen rust eer u Hem ontmoet, gevonden, aangenomen hebt als uw Borg en Middelaar.

 

Zijn naam is Jezus!

 

Gezegend bent u als van u gezegd kan worden dat alle dingen u medewerken ten goede en dat uw ongerechtigheden u op Hem hebben doen aanlopen!

 

 

'

GELOVIGE

'En die gelooft zal hebben en gedoopt zal zijn...'

 

Weet u zeker dat u een waar gelovige bent? Kan het zijn dat u zich vergist? Het is een vergissing die voor altijd kan zijn. Voor eeuwig! 'onderzoek uzelf nauw of u in het geloof zijt'

Uw toekomst!

 

Of u het nu gelooft of niet; uw toekomst komt en in deze toekomst is de dood een zeker ding! Hoe vaak denkt u daaraan?

 

Weet u dat sterven God ontmoeten betekent? Kunt u dat?

 

Bereid uw huis want u gaat sterven!