Homoseksualiteit

Homoseksualiteit niet Bijbels

 

Er wordt veel over gespeculeerd. Is het nu wel of niet Bijbels verantwoord. De Bijbel is over dit stuk heel duidelijk: homoseksualiteit is niet verantwoord. Let op, hier wordt niet gezegd dat homoseksualiteit niet kan voorkomen. Wij zijn allemaal zondige mensen. Maar praktiserend homoseksualiteit wordt zeer ver verworpen door God.

Maar wat moet ik dan doen wanneer ik op personen van mijn eigen geslacht val?

 

Dit zijn moeilijke onderwerpen. Je weet het van jezelf: ik wordt verlieft op mensen van mijn eigen geslacht. Dat is een moeilijke constatering; zeker binnen een christelijke kring. Je weet dat veel mensen je er om zullen afkeuren. Toch mag het daarom niet goed gekeurd worden. God accepteert het namelijk niet. En het gaat in dit leven niet om ons maar om God. Hij heeft de wereld geschapen en de wereld dient Hem te gehoorzamen. De mens is in die zin geen partj. Natuurlijk, wij zijn er wel en we hebben een rede maar daaruit kun je nog niet concluderen dat die rede goed is.

 

Ieder mens heeft in dit leven een kruis. Zo zijn er mensen die als kruis veel ziekten dragen. Ook zijn er anderen die als kruis veel tegenspoeden kennen. Ik durf zelfs te zeggen dat er mensen zijn die als kruis veel voorspoeden krijgen. Dit kan voor sommige mensen een waar kruis zijn, hoewel ze het zo misschien niet direct zullen noemen. Eén ding is zeker: ieder mens heeft zijn kruis in dit leven. Ook u. Mogelijk hebt u veel soorten kruizen. Misschien denkt u wel dat u meer dan een ander te dragen hebt. Dat is niet onmogelijk. De één krijgt ook meer dan de ander. Maar terwijl wij nu vaak bezig zijn om ons te verlossen van dit kruis, is het de bedoeling dat dit kruis u bij Christus Jezus brengt. Daar moet je zijn.

 

Betekent dit dat je dan je kruis kwijt raakt? Dat hoeft niet. Daar gaat het ook niet om. Maar bij Hem wordt begrepen waarom mensen kruisen dragen.Daar wordt begrepen dat wij het verdienen om deze te dragen en Hij droeg het onverdiend. Dat maakt nederig als de Geest er in mee komt.

 

Wanneer u op het andere geslacht valt, betekent dit voor u mogelijk een zware last. Het is voor de meeste een zwaar kruis. Dit kruis dient u tot Christus te brengen. Daar is verlichting. Ik zeg niet: wegneming, maar wel verlichting.

 

Uw zondige aard is mogelijk ook door Hem vergeven bij God de Vader. Let wel: ga niet een relatie aan. Denk niet dat de Heere dat wel accepteert. Mannen die bij mannen liggen is in de ogen van God een gruwelijk. Denk aan Sodom en Gommora. Maar weet dat uw geaardheid door God, in Christus, vergeven kan worden.

God is getrouw

  • ''God zal niet laten varen, de werken Zijner handen!''
  • ''En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld;;
  • ''Niet om uwentwil maar om Mijn groten Naam wil''
  • ''Ofschoon deze vergate, zo zal Ik toch u niet vergeten.''
  • ''Want Hij heeft gezegd: Ik zal u niet begeven, en Ik zal u niet verlaten.''

Actueel

  • HOMOSEKSUALITEIT
  • VLUCHTENLINGEN
  • KERKGANG
  • ISRAEL
  • ONDERWIJS