Dutch

Actuele onderwerpen Bijbels onderbouwd

 

Kennis is macht'' is een veelgenoemde uitspraak. Veel mensen spreken over God en godsdienst maar hebben helaas bijna geen kennis. In de Bijbel wordt over deze mensen geschreven. ''Mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is''(Hosea 4:6)

 

Hoe zit dat met u? Weet u eigenlijk wel precies hoe het nu zit met God en zijn Woord? Hoe u tegen actuele zaken aan moet kijken? lees eens verder en verbaas u...

Christus kruisiging

 

Waarom is Jezus Christus gekruisigd? Het kan een vraag zijn die u bezig houdt. Een andere vraag die u mogelijk kunt hebben kan hieraan ontleent zijn. Uw gedachte kan mogelijk zijn: ik snap dat men Christus kruisigde want een dergelijke 'onruststoker' moet men niet dulden. De vraag die dan echter kan opkomen is: Waarom is het nu juist voor de Christenen een groot wonder en voorrecht dat Hij JUIST gekruisigd is? Hier kunt u mogelijk een antwoord vinden op uw vraag.

 

Lees hier verder...

Bij welke kerk moet ik zijn?

 

Stel,u wilt eens een kerk gaan bezoeken, dan komt u mogelijk al snel in de knoop met het feit dat er tientallen soorten kerken zijn. U zult mogelijk al snel tot de vraag komen: welke kerk moet ik nu hebben wil ik zonder omwegen eerlijk leren hoe het nu werkelijk zit met de Bijbel? Ik zal u meteen waarschuwen. Wanneer u de verkeerde kerk binnenstapt kan dat u nog verder van God afbrengen dan u misschien nu al bent...

 

Lees hier naar welke kerk u het beste kan gaan!

God is getrouw

  • ''God zal niet laten varen, de werken Zijner handen!''
  • ''En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld;;
  • ''Niet om uwentwil maar om Mijn groten Naam wil''
  • ''Ofschoon deze vergate, zo zal Ik toch u niet vergeten.''
  • ''Want Hij heeft gezegd: Ik zal u niet begeven, en Ik zal u niet verlaten.''

Actueel

  • HOMOSEKSUALITEIT
  • VLUCHTENLINGEN
  • KERKGANG
  • ISRAEL
  • ONDERWIJS